İşletme Politikamız

  • Malatya’da şehir içi toplu taşımacılık hizmetinin gereksinimlerini belirlemek ve çalışmalara bu doğrultuda yön vermek,
  • Taşımacılık hizmetinin “insan odaklı” olarak gerçekleştirilmesini  sağlamak,
  • Kâr amacı gütmeden, sadece hizmet amaçlı bir taşımacılık anlayışını benimsemek,
  • Ulaşım sistemini eksiksiz oturtmak, sürdürülebilir projeler ile desteklenmesi, sorunsuz bir ulaşım sisteminin temelinin oluşturulması ve doğacak olan sorunları öngörerek ivedi bir şekilde çözüm yöntemlerinin devreye alınmasını sağlamak,
  • Doğru yer, doğru zaman ve yeterli araç sayısı ile sunulan hizmetin etkin ve verimli bir hale getirilmesini sağlamak,
  • Kurum tarafından yapılan yenilik ve değişikliklerin, duyuru, ilan, afiş ya da basın bültenleri aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılmasını ve vatandaşlarımızın en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlamak,
  • Toplu taşıma araçlarının teknolojik yenilik ve değişikliklerle entegrasyonunu sağlayarak dünya standartlarında hizmet sunumu gerçekleştirmektir. 
 

1083