Çevre ve İsg Politikamız

Çevre Politikamız;

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına ‘sağlıklı bir çevre için’ anlayışıyla katkıda bulunmak,
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak,
  • Tüm hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve daha doğruya yönelmektir.

İSG politikamız;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘Sıfır İş Kazası’ hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
770