Çevre ve İsg Politikamız

Çevre Politikamız;

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına ‘sağlıklı bir çevre için’ anlayışıyla katkıda bulunmak,
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak,
  • Tüm hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve daha doğruya yönelmektir.

İSG politikamız;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘Sıfır İş Kazası’ hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

1083